Web-banner
Web-banner
previous arrow
next arrow

Ortaokuldan üni­ver­si­te­ye kadar eği­tim veren Ufuk Eği­tim Ku­rum­la­rın­da uy­gu­la­dı­ğı­mız eği­tim an­la­yı­şıy­la bil­gi­ye ulaş­ma­yı bilen, tek­no­lo­ji­yi araç ola­rak kul­la­nan, ken­di­ni sü­rek­li ge­liş­ti­ren ve en önem­li­si ile­ti­şim ku­ra­bi­len ” dünya in­sa­nı ” genç­ler ye­tiş­ti­ri­yo­ruz. On­la­rın ha­yat­tan kop­ma­dan ye­tiş­tik­le­ri­nin gös­ter­ge­si, aka­de­mik ba­şa­rı­la­rı­nın yanı sıra spor, müzik ve sanat alan­la­rın­da da gös­ter­dik­le­ri ba­şa­rı­lar­dır…

117351355_289825088783544_3823966930076139401_n
shape
024-left-quote
round-shape

Başarılarımız

Akademik, sportif ve sanatsal alanda öğrencilerimizin elde ettiği başarılar bizim en büyük gurur kaynağımızdır. 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Erken Kayıt Avantajlarını Kaçırma!

Öğrencilerimizin kendi becerilerini keşfedeceği ve sosyal becerileri kazanacağı bir ortam sunuyoruz. 

Detaylı Bilgi

Etkinliklerimiz

Sosyal anlamda öğrencilerimize “tam destek” sunuyoruz. Etkinliklerimiz sayesinde öğrencilerimiz hem kendilerini geliştirip hem de sosyalleşiyor.

CAPTCHA Resmi

Bu spam önlememize yardımcı olur, teşekkürler.

WeCreativez WhatsApp Support
Ufuk Eğitim Kurumları
👋 Merhabalar, size nasıl yardımcı olabilirim?